Lekplatsbesiktning

PRIMÄR arbetar för en trygg och säker lekplats.

PRIMÄR utför inventering och årlig besiktning av lekplatsutrustningar och tillhörande islagsytor. Besiktningen genomförs på grundval av svensk standard SS-EN 1176-1-12:2008, SS-EN 1177:2008, samt Plan och Bygglagen (PBL). I PBL anges hur både själva lekplatsen och fasta anordningar ska se ut och underhållas för att minimera risken för olyckor.

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren (t ex bostadsrättsföreningen, fastighetsbolaget, kommunen) har en skyldighet att genomföra regelbunden besiktning av lekplatsen, minst en gång om året, och att upprätta en underhållsplan för lekplatsen skall hållas trygg och säker. Annars är fastighetsägaren skadeståndsskyldig vid en eventuell olycka.

 

Certifierade besiktningsmän

Alla våra medarbetare som utför lekplatsbesiktning är personcertifierade av SERENO Certifiering AB under ackreditering av SWEDAC.

Besiktningen dokumenteras via foton och besiktningsprotokoll. I protokollet framgår tydligt om några anmärkningar finns samt förslag på hur de kan åtgärdas. Allvarliga fel som kan leda till dödsfall eller bestående men, skall åtgärdas omedelbart. Andra fel kan åtgärdas enligt upprättad underhållsplan.