Anläggningsarbeten

PRIMÄR erbjuder anläggningsarbeten för parkeringsplatser, lekplatser och dylikt, från ritning till anläggning och underhåll, sommar som vinter. Vi jobbar med fokus på säkerhet, trygghet och att det skall vara lättskött redan i ritningen. Vi hjälper dig med offerter, utformning/planering, grävarbeten/montage mm.

Tjänster:

  •        Schakt
  •        Vägar, p-platser, cykelparkeringar, lekplatser etc.
  •        Stensättning
  •        Stödmurar
  •        Gräsmattor
  •        Trappor
  •        Plattläggning
  •        Marksten