Publicerad 17 november 2014

Trafikverket förlänger till avtal med PRIMÄR gällande Stationsdrift i Mälardalen

Trafikverket vill fortsätta samarbetet med PRIMÄR gällande Stationsdrift i Mälardalen. Avtalet förlängs i 2 år from 2015-06-01.