Tillsammans kan vi hjälpa fler!

Det har varit en tuff tid för många av oss denna vår, men framförallt för de barn som redan är utsatta och lever med våld, missbruk, psykisk ohälsa eller arbetslöshet i hemmet.


Samtalen till BRIS har ökat med 30% under våren och BRIS behöver all hjälp och stöttning de kan få för att kunna hjälpa barnen. PRIMÄR har därför valt att stötta BRIS så att de kan utbilda fler kuratorer som barnen kan vända sig till. Att vi kan bidra till att de kan utbilda fler kuratorer som kan hjälpa barnen att få prata med trygga vuxna som kan lyssna och stötta känns riktigt bra.