Socialt engagemang

Genom sponsring, gåvor och aktivt samhällsengagemang vill vi bidra till ett bättre samhälle.

PRIMÄR tar ett omfattande socialt ansvar, där insatserna riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.
PRIMÄR samarbetar med organisationer och företag och arbetar aktivt i flera sociala projekt. Vi vill bidra med vår kunskap!– Arbetsplatsförlagd utbildning i Gårdsten, Göteborg

PRIMÄR och det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB startade 1997 en arbetsplatsförlagd utbildning och praktik avseende yttre skötsel för långtidsarbetslösa ungdomar. Den arbetsplatsförlagda utbildningens syfte var att i reell miljö träna kunskaper och färdigheter, vilket för fleradeltagare öppnade vägen för inträde på arbetsmarknaden. Efter projektet erbjöds några anställning hos PRIMÄR och dessa medarbetare finns fortfarande kvar i företaget. framtidensservice

– Framtidens Service, Göteborg

PRIMÄR har under sommaren 2013 i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden etablerat projektet ”Framtidens Service”. Projektets syfte är att långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 20-25 år efter utbildning och kunskapsvalidering skall kunna erbjuda Förvaltning AB Framtidens 70 000 hyresgäster hjälp i hemmet, exempelvis hjälp med tekniska prylar och instruktion i hur man sedan använder dem men även en del andra tjänster som det kan finnas behov av. Den teknikhjälp som kan komma ifråga är att ansluta sig via fiber med tv, använda en dator, lägga upp applikationer, koppla in mail, sociala medier etc. Dessutom effektivare energianvändning och andra boservicetjänster. Initiativtagare är Bengt Jildmalm, som utifrån ett socialt perspektiv vill integrera ungdomar i fastighetsbranschen och affärmässigt skapa ett nytt tjänsteerbjudande. Ett 20-tal ungdomar har rekryteras, vilka efter utbildning och praktik erbjuder dessa tekniktjänster. Samverkanspartner är även Arbetsförmedlingen och Fastighetsanställdas förbund.  

 

 

– Stiftelsen Läxhjälpen

PRIMÄR sponsrar Stiftelsen Läxhjälpen som verkar för att ge högstadieelever i utsatta områden ökade framtidsmöjligheter. Kvalificerade, arvoderade högskolestudenter hjälper ungdomar med läxor så att de kan höja betygen. Läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just ”deras” elever. Verksamheten är konkret och angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga hamnar utanför samhället. Laxhjalpen_logo_original Stiftelsen Läxhjälpen finns i Göteborg sedan hösten 2011 på Hjällboskolan, Gårdstensskolan, Lövgärdesskolan, Hammarkullsskolan och Bergsjöskolan. På initiativ av Gårdstensbostäder AB, erbjuds flera barn i Gårdstensskolan stöd med läxhjälp. PRIMÄR är ett av dem företag som beslutat sig för att vara med i projektet på Gårdstensskolan.