Socialt engagemang

Genom sponsring, gåvor och aktivt samhällsengagemang vill vi bidra till ett bättre samhälle.

PRIMÄR tar ett omfattande socialt ansvar, där insatserna riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.
PRIMÄR samarbetar med organisationer och företag och arbetar aktivt i flera sociala projekt. Vi vill bidra med vår kunskap!

För mer information om vårt sociala engagemang, kontakta:

Bengt Jildmalm, styrelseordförande PRIMÄR

– Arbetsplatsförlagd utbildning i Gårdsten, Göteborg

PRIMÄR och det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder AB startade 1997 en arbetsplatsförlagd utbildning och praktik avseende yttre skötsel för långtidsarbetslösa ungdomar. Den arbetsplatsförlagda utbildningens syfte var att i reell miljö träna kunskaper och färdigheter, vilket för fleradeltagare öppnade vägen för inträde på arbetsmarknaden. Efter projektet erbjöds några anställning hos PRIMÄR och dessa medarbetare finns fortfarande kvar i företaget.

framtidensservice


– Framtidens Service, Göteborg

PRIMÄR har under sommaren 2013 i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden etablerat projektet ”Framtidens Service”. Projektets syfte är att långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 20-25 år efter utbildning och kunskapsvalidering skall kunna erbjuda Förvaltning AB Framtidens 70 000 hyresgäster hjälp i hemmet, exempelvis hjälp med tekniska prylar och instruktion i hur man sedan använder dem men även en del andra tjänster som det kan finnas behov av.

Den teknikhjälp som kan komma ifråga är att ansluta sig via fiber med tv, använda en dator, lägga upp applikationer, koppla in mail, sociala medier etc. Dessutom effektivare energianvändning och andra boservicetjänster.

Initiativtagare är Bengt Jildmalm, som utifrån ett socialt perspektiv vill integrera ungdomar i fastighetsbranschen och affärmässigt skapa ett nytt tjänsteerbjudande. Ett 20-tal ungdomar har rekryteras, vilka efter utbildning och praktik erbjuder dessa tekniktjänster. Samverkanspartner är även Arbetsförmedlingen och Fastighetsanställdas förbund.

Fotbollsskola

– Fotbollsskolan i Gårdsten

PRIMÄR bidrar till fotbollskolan i Gårdsten som arrangeras av Gårdstensbostäder tillsammans med  Gunnilse IS. Fotbollsskolan är för barn mellan 6-12 år och varje sommar deltar mellan 80 till 100 barn.

–  Fastighets AB Linden och PRIMÄR ger långtidsarbetslösa och nyanlända en chans på arbetsmarknaden i Nässjö.

PRIMÄR har arbetat med projekt som ger ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden. Hösten 2014 startades ett projekt tillsammans med Fastighets AB Linden i Nässjö, PRIMÄR och Arbetsförmedlingen. Detta resulterade i att flera personer inom utsatta grupper med olika bakgrund fick jobb i Nässjö.

 

– Stiftelsen Läxhjälpen

PRIMÄR sponsrar Stiftelsen Läxhjälpen som verkar för att ge högstadieelever i utsatta områden ökade framtidsmöjligheter. Kvalificerade, arvoderade högskolestudenter hjälper ungdomar med läxor så att de kan höja betygen. Läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just ”deras” elever.

Verksamheten är konkret och angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga hamnar utanför samhället.

Laxhjalpen_logo_original

Stiftelsen Läxhjälpen finns i Göteborg sedan hösten 2011 på Hjällboskolan, Gårdstensskolan, Lövgärdesskolan, Hammarkullsskolan och Bergsjöskolan.

På initiativ av Gårdstensbostäder AB, erbjuds flera barn i Gårdstensskolan stöd med läxhjälp. PRIMÄR är ett av dem företag som beslutat sig för att vara med i projektet på Gårdstensskolan.

 

 

Star for lifePRIMÄR är stolta sponsorer till Star for Lifes verksamhet. Det innebär att PRIMÄR sponsrar Mavuso High School i Sydafrika. Star for Life arbetar aktivt i den befintliga skolstrukturen i Sydafrika och Namibia. De undervisar elever och lärare i hiv- och aidskunskap samtidigt som de inspirerar till att utveckla mål och framtidsvisioner. Syftet är att uppmuntra såväl lärare som elever att leva ett hälsosamt liv utan aids och att kunna uppfylla sina drömmar. Detta är ett av många sätt för PRIMÄR att ta ett socialt ansvar.

För mer info om Star for Lifes verksamhet besök deras hemsida: http://www.starforlife.se/