Publicerad 1 december 2008

Samhällsprojekt i samarbete med Hjällbobostaden

Samhällsprojekt i samarbete med Hjällbobostaden gällande utbildning i tillsyn av lekplatsutrustning samt praktiskt arbete.