Publicerad 22 februari 2012

PRIMÄR stödjer Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att ge högstadieelever i utsatta områden ökade framtidsmöjligheter.

Kvalificerade, arvoderade högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just ”deras” elever. PRIMÄR är ett av dessa företag.