Publicerad 13 januari 2015

Telenor och PRIMÄR har tecknat avtal

Telenor och PRIMÄR har tecknat avtal gällande byggnation, uppgradering, felavhjälpning samt service på huvudcentraler i Telenors bas, områdes och fastighetsnät i KabelTV nätet i Stockholm för 33000 hushåll.