Publicerad 31 januari 2011

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB har Sveriges första auktoriserade fastighetsförvaltare!

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB har Sveriges första auktoriserade fastighetsförvaltare, då VD Bengt JIldmalm erhållit den första auktorisationen tillsammans med 13 kollegor i branschen.

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB (PRIMÄR) är först ut gällande auktorisation av fastighetsförvaltare då VD Bengt Jildmalm erhållit den första auktorisationen tillsammans med 13 andra kollegor i branschen. Därmed innehar Bengt ett bevis på sin kompetens som intygar att han uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad fastighetsförvaltare samt att han följer antagna etiska regler.

Det är Aff – Forum för fastighetsförvaltning och service – som står bakom och utvecklat den nya licensen. Bengt Jildmalm har som ordförande för Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) varit en av förespråkarna till en auktorisation av fastighetsförvaltare under många år och sedermera också aktivt deltagit i arbetet med att ta fram underlaget till auktorisationen via sin plats i Aff:s utbildningsråd. Bengt Jildmalm säger att det är mycket positivt att branschen beslutat att ge möjlighet till auktorisation av fastighetsförvaltare och framför ett stort tack till Lennart Andersson Aff:s ordförande och Bertil Oresten Utbildningsrådets ordförande som varit de drivande för att förverkliga denna för branschen historiska händelse.

Bengt menar att det är viktigt att fastighetsbranschen arbetar efter en enhetlig linje och att auktorisationen nu säkerställer detta, dvs. en enhetlig och branschanpassad kompetensnivå på yrkesverksamma fastighetsförvaltare. Yrkesrollen blir tydligare och det stärker yrkesprofessionen.

För PRIMÄR:s del innebär det att vårt företags varumärke stärks, säger Bengt, och vi bidrar till kvalitet i branschen. Under 2011 kommer PRIMÄR att jobba vidare med auktorisation av flertalet av våra förvaltare runt om i landet. Detta kommer att gynna kunderna som får ett kvitto på vilken kompetens de köper.

 

Fakta auktorisering av fastighetsförvaltare

För att komma ifråga för auktorisation gäller att man arbetar som fastighetsförvaltare, har relevant utbildning och några års yrkeserfarenhet enligt alternativen nedan:

– 180 högskolepoäng från relevant utbildning plus 3 års yrkeserfarenhet

– Relevant yrkeshögskola, KY-utbildning eller motsvarande plus 5 års yrkeserfarenhet

– Annan relevant utbildning plus 8 års yrkeserfarenhet

Auktorisationen sker i fyra steg; ansökan, frivilligt förkunskapstest, prov och projektarbete och slutligen erhålles auktorisation. Auktorisationen gäller i 5 år, därefter görs nytt prov för förlängning ytterligare en femårsperiod.

Auktorisationen administreras av Aff – Forum för förvaltning och service – ett branschforum för fastighetsförvaltning och Facility Management i Sverige.