Publicerad 31 augusti 2015

PRIMÄR deltar på Stora Sociala Företagsdagen 31 augusti 2015, Göteborg

Dagen fylls av seminarium och mässa för socialt företagande i Svenska mässan, Göteborg. PRIMÄR tar ett omfattande socialt ansvar, där insatserna riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen. Vi tycker därför att det är viktigt att medverka under denna dag. 

Ytterligare info om Stora Sociala Företagsdagen finns här