Publicerad 2 juni 2008

PRIMÄR är en av tre leverantörer som fått teckna ett ramavtal för hantverkstjänster, markarbeten (kvartersmark) med Mölndals Stad.

PRIMÄR är en av tre leverantörer som fått teckna ett ramavtal för hantverkstjänster, markarbeten (kvartersmark) med Mölndals Stad. Upphandlingen gäller för löpande service- och underhåll.