Publicerad 31 januari 2011

PRESSMEDDELANDE 2011-01-31: PRIMÄR fastighetsförvaltning AB stärker sin ställning på fastighetsmarknaden genom förvärv av två företag i Göteborg.

PRESSMEDDELANDE 2011-01-31: PRIMÄR fastighetsförvaltning AB stärker sin ställning på fastighetsmarknaden genom förvärv av två företag i Göteborg.

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB (PRIMÄR) stärker sin ställning på fastighetsmarknaden genom förvärv av två företag i Göteborg; Energi & Fastighetsservice i Göteborg AB samt Funktionskontroll AB.

 – De förvärvade bolagens kompetens och kunnande är ett viktigt komplement till PRIMÄR:s tjänsteutbud. Vi stärker PRIMÄR:s resurser ytterligare med att utöka kompetensen inom service och underhåll av värme- & ventilationssystem samt teknisk konsultation inom VVS, säger VD Bengt Jildmalm. Förvärven kommer att ge våra kunder inom fastighetsförvaltning ett utökat utbud av ledande kompetens inom värme- och ventilationsteknik samt VVS.

Företagsförvärvet är helt i linje med PRIMÄR:s strategi att ta tillvara tillväxtmöjligheter som kompletterar PRIMÄR:s tjänsteutbud.

– Vi ser goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas på ett positivt sätt, säger Bengt Jildmalm.

Både Energi & Fastighetsservice i Göteborg AB samt Funktionskontroll AB drivs vidare i sin nuvarande form och med bibehållna företagsnamn. Men med PRIMÄR som ägare och samverkanspartner blir förutsättningarna att fortsätta att utveckla såväl verksamheten som tjänsterna bättre. Affären är en bra lösning för alla parter.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Jildmalm, VD PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, 031-709 10 00, bengt.jildmalm@primar.se

Valentino ”Valle” Cangovski, Chef Affärsområde Energi, PRIMÄR fastighetsförvaltning AB, 031-709 10 00, valle@primar.se

 

Läs mer om företagen:

www.primar.se

www.efservice.com