Publicerad 1 oktober 2011

Nytt avtal – Willhem Fastigheter, reparatörsavtal Borås.

Willhem Fastigheter och PRIMÄR har tecknat ett reparatörsavtal i Borås.