Publicerad 1 oktober 2012

Nytt avtal – Tjörns kommun

Tjörns kommun har tecknat ramavtal med PRIMÄR gällande OVK-besiktningar, Ventilation inkl. kanaler samt Rengöring & rensning av ventilationskanaler.