Publicerad 27 oktober 2008

Nytt avtal – Teracom inom Ludvikahems Fastigheter i Ludvika.

PRIMÄR teknik tecknar kontrakt avseende installation av accessnät för kommunikationstjänster till flerbostadshus, 3200 anslutningar, med Teracom inom Ludvikahems Fastigheter i Ludvika.