Publicerad 15 maj 2008

Nytt avtal – Teracom inom Graflunds Fastigheter i Södertälje.

PRIMÄR teknik tecknar kontrakt avseende installation av accessnät för kommunikationstjänster till flerbostadshus, 1200 anslutningar, med Teracom inom Graflunds Fastigheter i Södertälje.