Publicerad 31 mars 2011

Nytt avtal – Quadracom Networks AB

PRIMÄR teknik och Quadracom Networks AB har tecknat ett serviceavtal som omfattar service, felsökning och felavhjälpning av fiber-, lan- och kabeltv-nät. Avtalet gäller följande orter; Stockholm, Uppsala, Ludvika, Sundsvall, Luleå, Norrköping, Eda, Göteborg, Helsingborg och Ystad.