Publicerad 1 maj 2008

Nytt avtal – Norrköpings kommun/Lokalförsörjningsenheten

PRIMÄR har av Norrköpings kommun/Lokalförsörjningsenheten fått förtroende att förvalta deras fastigheter inom stadsdelarna Vikbolandet, Krokek, Kvarsebo och Södra stadsdelarna  m.fl.