Publicerad 1 december 2012

Nytt avtal – Lokalförvaltning, Göteborgs Stad

Lokalförvaltning, Göteborgs Stad och PRIMÄR tecknar avtal om Tak- och avvattningsservice samt Is- och snöröjning.