Publicerad 8 augusti 2013

Nytt avtal – KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen AB, Kungälv och PRIMÄR tecknar avtal om Fastighetsskötsel.