Publicerad 23 maj 2012

Nytt avtal – Kungälvs Kommun, Kungälvs Energi AB och Bohusläns kommunala bostadsexploateringsaktiebolag

Kungälvs kommun, Kungälvs Energi AB och Bohusläns kommunala bostadsexploateringsaktiebolag och PRIMÄR har tecknat ramavtal gällande styr & regler samt ventilationsarbeten.