Publicerad 1 januari 2009

Nytt avtal – Familjebostäder i Göteborg AB

Familjebostäder i Göteborg AB och PRIMÄR energi har som en av två leverantörer tecknat ramavtal gällande Service av fjärrvärmecentraler och fläktsystem.