Publicerad 1 januari 2013

Nytt avtal – Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon och PRIMÄR tecknar avtal om Innemiljökontroll för 8 distrikt.