Publicerad 1 december 2008

Nytt avtal – Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon och PRIMÄR har tecknat ramavtal om innemiljökontroll.