Publicerad 28 juni 2009

Nytt avtal – Bönbokens samfällighetsförening

Bönbokens samfällighetsförening har gett PRIMÄR i uppdrag att utföra fastighetsskötsel av byggnader och tillhörande markområden.