Kontor hotell 1
kontor hotell
kontor hotell beskär

Kontor & Hotell

PRIMÄR kan med erfarenhet, engagemang och specialistkunskap erbjuda unika lösningar både för fastighetsägare och driftoperatörer inom kontors- och hotellverksamheten. Vi ser till att fastighetsfrågorna hanteras i rätt forum och att driftsfrågorna hanteras där de ska. I många fall ligger just driftfrågorna på operatören, beroende på hur hyresavtalet ser ut.

Våra tjänster inom förvaltning:

Teknisk förvaltning

 • Tillsyn och skötsel av byggnader och tekniska installationer
 • Underhållsplaner
 • Myndighetsbesiktningar
 • Takbesiktning

Fastighetsskötsel

 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Jour
 • Mark- och trädgårdsarbete
 • Lokalvård
 • Snö- och halkbekämpning

Energi

 • Energiutredningar
 • Energieffektivisering
 • Kyla
 • Värme & ventilation
 • VS

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss