Publicerad 17 maj 2013

Göteborgsvarvet – PRIMÄR har gjort bansträckningen mellan Älvborgsbron och Götaälvbron

Göteborgsvarvet – PRIMÄR har arbetat med bansträckningen mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Det innebär borttagning av hinder, viss asfaltering för att utjämna markytan mm. Detta för att löparna skall ha ett fint underlag så att skador ej ska uppkomma.
Vi önskar alla som deltar i Göteborgsvarvet – Lycka till!