Publicerad 11 maj 2012

Göteborgsvarvet – PRIMÄR har arbetat med bansträckningen mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron

Det innebär borttagning av hinder, viss asfaltering för att utjämna markytan mm. Detta för att löparna skall ha ett fint underlag så att skador ej ska uppkomma.
Vi önskar alla som deltar i Göteborgsvarvet – Lycka till!