Publicerad 22 maj 2015

Ekonomisk förvaltning flyttar vecka 22

För att stärka vår ställning på marknaden förvärvade PRIMÄR fastighetsförvaltning AB i januari 2015 Förvaltnings AB Brinkeberg. Dessa båda bolag kompletterar varandra väl och det bidrar till att vi kan ge er som kund ett bredare tjänsteutbud och på så sätt skapa mervärde. Nästa steg i denna process är att vi på den ekonomiska förvaltningen flyttar ihop med Förvaltnings AB Brinkeberg på en gemensam adress. Flytten kommer att ske den 26 maj 2015.

 

Vår nya adress kommer att bli:

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

Första Långgatan 3

413 27 GÖTEBORG

Vi hoppas att ni har överseende med att vi kan vara svåra att nå under vecka 22, eftersom det är då flyttlasset går iväg.

 

Hälsningar

Susanne Moberg

Ekonomisk förvaltning