Publicerad 25 januari 2016

Avtal tecknat med Hallandstrafiken

Hallandstrafiken och PRIMÄR har tecknat avtal gällande hållplatsservice och underhåll i Hallands län.