Publicerad 8 december 2016

PRIMÄR och Estate går samman!

PRIMÄR fastighetsförvaltning och Estate fick under 2016 nya gemensamma ägare. Ett resultat av detta är att ägarna nu bildar ett holdingbolag, Estate Group, med en övergripande koncernledning.

Vd i den nya koncernen blir Johan Håkansson, nuvarande vd för Estate.

– FM och fastighetsbranschen påverkas alltmer av den nya ekonomin. Synen på fastighetsrelaterade tjänster förändras och fastighetsägarnas behov av kostnadseffektiva och skalbara lösningar ökar. Det ställer högre krav på att leverantörerna erbjuder breda servicelösningar med kvalificerat innehåll. Vi har tidigare mött kundernas krav och önskemål med självständiga verksamheter men i takt med de nya kraven har vi beslutat att föra samman verksamheterna i en koncern med en gemensam ledning, säger Johan Håkansson.

Ordförande i styrelsen är Ulf Wretskog som tidigare bland annat varit vd på Coor Service Management Sverige. Klar för styrelsen är även Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance verksamhet.