8 aug

Nytt avtal – KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen AB, Kungälv och PRIMÄR tecknar avtal om Fastighetsskötsel.

Läs mer
28 jun

Nytt avtal – Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget, besiktning OVK

Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget och PRIMÄR tecknar ramavtal om besiktning OVK.

Läs mer
1 jun

Nytt avtal – Brf Tandareds Backe, Borås

Brf Tandareds Backe, Borås och PRIMÄR tecknar avtal om Fastighetsskötsel och lokalvård.

Läs mer
20 maj

Nytt avtal – Göteborgs Stads Upphandlingsbolaget, besiktning lekplatser

Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget och PRIMÄR tecknar avtal om Besiktning Lekplatser.

Läs mer
17 maj

Göteborgsvarvet – PRIMÄR har gjort bansträckningen mellan Älvborgsbron och Götaälvbron

Göteborgsvarvet – PRIMÄR har arbetat med bansträckningen mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Det innebär borttagning av hinder, viss asfaltering för att utjämna markytan mm. Detta för att löparna skall ha ett fint underlag…

Läs mer
15 maj

Nytt avtal – Emilsborgs Property Nybro AB

Emilsborgs Property Nybro AB och PRIMÄR tecknar avtal om fastighetsanknutna tjänster.

Läs mer
2 maj

Nytt avtal – Alebyggen

Alebyggen och PRIMÄR tecknar ramavtal gällande Rör och VS.

Läs mer
2 maj

Nytt avtal – AR Pedagogen

AR Pedagogen och PRIMÄR tecknar avtal gällande skötsel av grönytor

Läs mer